En Ribeira os servizos sociais unen a adolescentes con usuarios da residencia de maiores nun proxecto de confección de bolsas ecolóxicas

“Conexión Patchwork” pretende loitar contra soidade en tempos covid.

Dende o programa Express-Arte, cofinanciado pola Consellería de Política Social, o Fondo Social Europeo e o Concello de Ribeira, tense desenvolvido
unha iniciativa creativa denominada “Conexión Patchwork”: un proxecto realizado polo grupo artístico adolescente DJ Plastics coa residencia de maiores de Ribeira.
A actividade, que conta coa colaboración coa artista Paula López Vallejo, busca tecer sinerxías e establecer vínculos entre dúas xeracións aparentemente antagónicas, onde maiores e adolescentes se converten por un tempo en compañeiros de obradoiro na distancia, sorteando o virus grazas á imaxinación.
Nos tempos de covid, onde o foco apunta moitas veces cara osmozos pola súa suposta falta de conciencia e responsabilidade, o grupo DJ Plastics viu a rachar con esta imaxe negativa realizando unha serie de obras colaborativas con persoas maiores da residencia.

Por videochamada
O resultado desta colaboración, aínda en proceso, será unha serie de bolsas de tea confeccionadas semana a semana de forma artesanal, onde os integrantes do proxecto se intercambian as obras para traballar de maneira conxunta. Graza ás videochamadas os maiores poden estar en contacto cos adolescentes e charlar sobre o proxecto e as súas propias vidas, sentíndose útiles, escoitados, e esquecendo por un momento a soidade inherente a estes tempos difíciles.
“Conexión Patchwork” é unha proposta onde o máis actual (videocall por Skipe) mestúrase coa pura tradición da costura para crear obras ecolóxicas, funcionais e reutilizables, pero sobre todo para constatar unha vez máis que a arte e a creatividade son dúas grandes ferramentas para mellorar a vida das persoas.

A empatía, a aprendizaxe, a historia, o significado e o cariño únense nun proxecto que rematará o 17 de decembro coa entrega final das bolsas entre compañeiros, seguindo por suposto todas as normas que marcan as circunstancias.

dav