Aberto en Boiro o prazo de solicitudes para a selección de tres prazas de Policía Local

O Concello de Boiro abre a convocatoria para a provisión en propiedade de tres prazas de Policía Local na modalidade de funcionario/a de carreira, correspondentes a Oferta de Emprego Público 2019 do Concello de Boiro. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante un período de 20 días hábiles a contar dende este luns 14 de decembro.

O Concello explica que as persoas aspirantes deben cumprir unha serie de requisitos, como son contar coa titulación mínima de Bacharelato Técnico e os permisos de conducir das clases A2 e B. O sistema de provisión de prazas farase oír un proceso de oposición en quenda libre e as probas van consistir nunha proba de avaliación de coñecementos, unha proba de lingua galega e as probas de aptitude física.

As bases da convocatoria e o modelo de solicitude están a disposición das persoas interesadas na web municipal e tamén na portaría da Casa Consistorial de Boiro. A solicitude e toda a documentación requirida debe presentarse dende hoxe, 14 de decembro, ata o 13 de xaneiro de 2021 a través da Sede Electrónica do Concello de Boiro ou no Rexistro Xeral, de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas