A demanda das bolsas para estudantes do Concello de Boiro superou as 100 solicitudes

O Concello de Boiro pechou este venres o prazo de solicitudes para acceder ao plan de axudas para estudantes do curso 2020/21 que convoca a Concellería de Educación. A demanda desta oferta alcanzou un total de 110 solicitudes.

O investimento realizado por parte do Concello de Boiro neste plan de axudas, supón un total de 5.000 euros, repartidos para gastos de transporte, alugueiro, manutención… A convocatoria está destinada ao alumnado que cursa estudos técnicos, medios ou superiores, dos cales non exista a posibilidade de realizalos no municipio.

A resolución das solicitudes levarase a cabo segundo un réxime de concorrencia competitiva. Entre as condicións recollidas nas bases atópanse: tipo de familia, situación de emprego ou desemprego do proxenitores, lugar de residencia ou transporte empregado e o expediente académico.

Al bolsas serán repartidas entre o alumnado ata rematar cos 5.000 euros cos que conta a oferta. Así, distribuiranse as bolsas seguindo un sistema de puntos: de 1 a 5 puntos, 100 euros, de 6 a 8 puntos, 150 euros e máis de 8 puntos, 200 euros. A resolución das bolsas poderá consultarse nos vindeiros días na páxina web do Concello e notificarase a todas as persoas solicitantes.