Hostalería, hotelaría e lecer non pagarán canon da auga desde o 5 de novembro. As terrazas en zona portuaria quedarán exentas do pago de taxas mentres que duren as restricións pola pandemia

23 Novembro 2020

A Xunta tamén bonificará nun 50% a taxa das concesións de uso hostaleiro en portos se acreditan unha caída do negocio de polo menos o 30%.

A exención será de aplicación ás ocupacións de superficie autorizadas para terraza desde a entrada en vigor do decreto do pasado 14 de marzo que declarou o Estado de Alarma para a xestión da crise sanitaria e ata que se manteñan vixentes as restricións impostas no sector da hostalería debido á pandemia. Ademais baixo determinados requisitos da caída de negocio, bonificarase o 50 por cento da taxa de ocupación de dominio público portuario para aquelas ocupacións reguladas por unha concesión ou autorización de ocupación na que, dentro do seu obxecto autorizado figure, de forma total ou parcial o uso da hostalería.
No caso desta bonificación, será de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2021 ata seis meses despois de que se manteñan vixentes as restricións impostas no sector da hostalería pola pandemia.

Os titulares dos negocios hostaleiros en cuestión deberán acreditar un descenso de polo menos un 30% no importe neto da cifra anual de negocio desde a entrada en vigor do decreto que declarou en marzo a alarma ata o 31 de decembro de 2020 en relación ao mesmo período do ano anterior.

Por outra banda hostalería, hotelaría e lecer non pagarán canon da auga desde o 5 de novembro se reduciron actividade. A exención é aplicable á facturación comprendida entre o pasado 5 de novembro e ata a data en que se levante a declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego. E o é sempre que os establecementos diminuísen significativamente” a súa actividade nese período.

A medida diríxese aos consumos de auga de establecementos de restauración (restaurantes, salóns de banquetes, cafeterías e bares), de lecer e entretemento (salas de festas, discotecas, pubs, cafés espectáculo e furanchos), hoteis e aloxamentos turísticos e albergues.

A diminución significativa entenderase “cando no período de vixencia da exención os consumos realizados sexan iguais ou inferiores ao 25% do consumo realizado no período de facturación inmediatamente anterior ao 5 de novembro”.

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Cando existen intereses contrapostos na pesca”. Antón Luaces

“Cando existen intereses contrapostos na pesca”. Antón Luaces

Dicirmos que hai diverxencia entre o sector pesqueiro e os gobernos (autonómico e/ou central) non é descubrir, arestora, o Atlántico. Resulta tan evidente ese desencontro, que só a desunión permanente no eido da pesca marítima explica que o sector, en Galicia e as...

“Transcendencia”. Xulio Xiz

“Transcendencia”. Xulio Xiz

Hai uns días, pasando ao lado do edificio da Subdelegación do Goberno, escoitei a voz de Alberto Cortez, procedente dunha fiestra veciña, cantando “El abuelo”. A canción fíxome pensar nas raíces galegas do cantante arxentino, na influencia dos galegos na conformación...