En Aguiño arrancan as obras de pluviais e pavimento na Rúa da Cruz

O Concello de Ribeira informa do inicio da actuación consistente na pavimentación e instalación de rede de pluviais na rúa da Cruz en Aguiño.
O pavimento desta vía, que está feito de aglomerado asfáltico, atópase en mal estado, mentres que a rede de augas pluviais resulta deficitaria ao producirse con certa frecuencia atascos e inundacións na calzada.
Para poñer solución a estas eivas, técnicos do concello redactaron un
proxecto que inclúen os seguintes traballos:

 • Instalación dunha nova tubaxe de pluviais de 315 milímetros de
  diámetro e 368 metros de longo no centro da calzada, con
  arquetas sumidoiro (28 en total) nos laterais. Haberá 10 pozos
  de rexistro cada 40 metros aproximadamente.
 • Pavimentación cunha mestura bituminosa en quente nunha
  superficie de 2.146 metros cadrados.
  A empresa adxudicataria é Tamara Fernández Pérez. O importe da
  actuación ascende a 45.780 euros, IVE incluído, financiado no marco
  do POS+ 2018 da Deputación. O prazo de execución son dous
  meses.
  Remate na rúa do Carreiro
  Hai que salientar que fai uns días rematou a escasos metros deste vial outra obra na rúa do Carreiro, consistente na instalación dunha rede de pluviais para separala dos saneamento a través dun colector
  independente ata a rúa Castelao.
  Isto vai permitir evitar que as augas superficiais acaben no bombeo
  para as augas fecais do tanque de tormentas ubicado no porto de
  Aguiño, aminorando así o caudal que chega ata a instalación e, deste
  xeito, diminuíndo o número de alivios.