AMBAR e EduDiversa formaron a 20 docentes en metodoloxías para traballar con autistas nas aulas

O sábado 31 e máis este luns 2 de novembro celebrouse de maneira online a terceira xornada formativa do proxecto de educación inclusiva EduDiversa, unha sesión centrada na temática TEA e metodoloxía Teacch. A importancia das funcións executivas. Na xornada, Alba Pérez Fernández, mestra psicopedagoga e terapeuta de atención temperá, dotou ao profesorado asistente das ferramentas necesarias para identificar, avaliar e traballar o autismo na aula. A formación contou cun total de 20 mestras e mestres da comarca e tamén de Ferrol, A Coruña, Ourense e Lugo.

A sesión inseriuse, como dixemos, no proxecto EduDiversa, co-financiado pola Obra Social La Caixa e totalmente gratuíto para as persoas participantes. Impulsado pola asociación da nosa comarca AMBAR, diríxese a favorecer unha docencia sen barreiras e sen discriminacións, cen por cen integradora, coa implicación directa do noso profesorado.

O programa inclúe a aplicación de medidas de inclusión na aula ordinaria para que todas as persoas reciban unha educación en igualdade de oportunidades cos apoios que mellor se adapten a súa situación de vida. EduDiversa é un programa que nace para reforzar os apoios á diversidade na educación ordinaria da comarca da Barbanza. Ten a súa orixe nas investigacións levadas a cabo por AMBAR para “ver as necesidades de apoio en atención á diversidade na comarca”. De aí precisamente xurdiron as liñas estratéxicas e as necesidades en formación e asesoramento para equipar ó profesorado de máis recursos para traballar en prol da inclusión efectiva.