Adxudicadas as obras de pavimentado e pluviais en tres camiños da Atalia en Corrubedo

O Concello de Ribeira adxudicou con carácter provisional as obras de pavimentación e instalación de pluviais en tres camiños situados na zona coñecida como A Atalaia, no entorno do cemiterio da parroquia de Corrubedo.

A actuación constará, por unha banda, do fornecemento de aglomerado asfáltico en quente para os tres camiños en cuestión (sobreanchos incluídos) e, pola outra, da dotación dunha nova rede de pluviais polo centro da calzada de cada camiño, dispoñendo pozos de rexistro cada corenta metros e arquetas sumidoiro nos laterais.

De entre as 19 ofertas presentadas a execución da obra recaeu na empresa Nemesio Ordóñez, S.A., conforme a unha proposta de 107.025 euros. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2019 da Deputación.

O prazo de execución son tres meses.