A DXT inicia mañá en Galicia unha campaña especial centrada no estado dos pneumáticos e das luces dos vehículos


A DIRECCIÓN XERAL DE TRÁFICO Iniciará MAÑÁ UNHA CAMPAÑA ESPECIAL DE VIXILANCIA QUE SE Centrará EN VERIFICAR O ESTADO DOS PNEUMÁTICOS E DAS LUCES DOS VEHÍCULOS.
Trátase dunha campaña específica das estradas de Galicia e que se prolongará ata o vindeiro xoves, día 19.
O ANO PASADO, O 58% DOS VEHÍCULOS NOS QUE VIAXABAN As VÍTIMAS MORTAIS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN VÍAS INTERURBANAS EN GALICIA TIÑAN MÁIS DE DEZ ANOS DE ANTIGÜEDAD. Este feito motivou
que as Xefaturas de Tráfico en Galicia incluísen no calendario anual de campañas unha dedicada exclusivamente á vixilancia das condicións dos vehículos que circulan polas estradas e, en concreto, ao estado de pneumático e luces, como elementos craves na seguridade dos vehículos. Lembran, ademais, que nesta época do ano diminúe notablemente a luminosidade nas vías e é máis frecuente a meteoroloxía adversa, polo que aumenta a necesidade de verificar o correcto estado de ambos os elementos.
Durante esta semana, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e o resto de policías locais que se somen á campaña prestarán especial atención ao adecuado mantemento e posta a piques destes dous elementos, sexa cal for o tipo de vehículo.

RELACIÓN ENTRE RISCO E ANTIGÜEDAD

Segundo un estudo realizado pola Dirección Xeral de Tráfico, O RISCO DE FALECER Ou RESULTAR FERIDO GRAVE MULTIPLÍCASE POR DOUS Ao
COMPARAR Os ACCIDENTES OCORRIDOS CON VEHÍCULOS DE 10 A 15 ANOS DE ANTIGÜEDAD, en relación con vehículos de menos de 5 anos.
Tendo en conta esta relación entre risco e antigüidade do vehículo, o mantemento adecuado de todos os elementos de seguridade convértense nunha actividade imprescindible para combater a sinistralidade.

ESTADO DOS PNEUMÁTICOS

Os pneumáticos constitúen o único e decisivo contacto coa estrada. Son os encargados de asegurar a adherencia no empuxe, na freada e no esvaramento lateral. Tamén se encargan de que a dirección do percorrido do vehículo sexa a desexada polo usuario e da amortiguación das imperfeccións do pavimento. É recomendable que a profundidade das ranura teña como mínimo 3 milímetros. O límite legal é de 1,6 milímetros
Aproximadamente MÁIS DUN MILLÓN DOS VEHÍCULOS, UN 5%, CIRCULAN CON DEFECTOS GRAVES NAS RODAS, principalmente por levar unha
profundidade do debuxo por baixo do mínimo legal de 1,6 mm; ter un
desgaste irregular debido a unha mala suspensión ou unha aliñación
incorrecta e circular cunha presión errónea.
Ademais, os vehículos relacionados cun uso máis profesional como
é o caso das furgonetas, presentan maiores índices de defectos nos
pneumáticos.
Tamén é necesario comprobar regularmente a presión do pneumático
en frío e a roda de reposto, así como revisar posibles fugas de aire
polas válvulas. O tapón da mesma constitúe un elemento de estanqueidad,
polo que o seu uso é imprescindible.

ILUMINACIÓN E SINALIZACIÓN

A finalidade das luces dos vehículos non só é a de ver, senón tamén a de ser visto, xa que cada vehículo en circulación é, na práctica, un obstáculo para os demais, polo que a delimitación da súa presenza tamén é significativa.
Para que a condución realícese en condicións de seguridade, aconséllase
prestar unha especial atención á utilización, mantemento e regulación dos faros, para conseguir, por unha banda, dispoñer de luz suficiente e, por outro, non cegar a quen circula polas mesmas vías públicas.
Hai que ter en conta algúns consellos básicos:
• As lámpadas van reducindo a súa intensidade co uso, polo que
deben cambiarse cada 40.000 km. ou 2 anos.
• As lámpadas débense cambiar de dúas en dúas, debido a que o seu uso
é simétrico na maioría dos casos.
• É necesario manter sempre limpas as ópticas: faros e pilotos
O USO OBRIGATORIO DA ILUMINACIÓN Está RECOLLIDO NO ARTIGO 43 DA
LEI DE TRÁFICO E SEGURIDADE VIARIO:
1.- Os vehículos que circulen entre a posta e a saída do sol, ou a calquera hora do día nos túneles, pasos inferiores e tramos de vía afectados pola sinal “túnel”, deben levar acendido a iluminación que corresponda.
2.- Tamén deberán levar aceso durante o resto do día a iluminación:
a. As motocicletas que circulen por calquera vía obxecto desta lei.
b. Todos os vehículos que circulen por un carril reversible ou en sentido
contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se atope situado, ben sexa un carril que lle estea exclusivamente reservado ou ben aberto excepcionalmente no devandito sentido.
3.- Tamén é obrigatorio utilizar a iluminación que regulamentariamente se estableza cando existan condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, como en caso de néboa, choiva intensa, nevada, nubes de fume ou de po ou calquera outra circunstancia análoga.
4.- As bicicletas, ademais, estarán dotadas dos elementos reflectores que, debidamente homologados, determínanse no Regulamento Xeral de Vehículos. Cando sexa obrigatorio o uso de iluminación, os condutores de bicicletas ademais levarán colocada algunha peza reflectora se circulan por vía interurbana”.

Especialmente nesta época do ano, cun outono chuvioso, a DXT recomenda que os vehículos leven as luces acesas, mesmo de día:
un coche coa luz acesa é sempre visible a maior distancia, sen depender de se é un vehículo de cor negra, gris ou branco.
Está DEMOSTRADO QUE CIRCULAR DE DÍA LEVANDO As LUCES “CURTAS”
ACESAS REDUCE DE FORMA DRÁSTICA O RISCO DE SUFRIR UN ACCIDENTE,
aumenta a visibilidade dos vehículos e ademais, os peóns perciben antes ao vehículo que se lles vén encima.

Desde febreiro de 2011, en cumprimento dunha directiva comunitaria, todos os vehículos que saen de fábrica deban estar equipados con sistemas
LCD, lámpadas de baixo consumo e automáticas ao arranque.
Se o vehículo non ten incorporado de serie as luces de condución diúrna, levar acendida a luz de cruzamento durante o día cando circulemos por estrada, permite ser visibles para o resto de usuarios.

Un acto tan sinxelo como acender a luz de cruzamento:

  1. Incrementa o contraste visual entre vehículos e a súa contorna. Coas
    luces acesas, un vehículo escuro é visible a 170 metros.
  2. Aumenta a distancia de detección, o que permite aos condutores que leven as luces acesas ou os LCD, maiores marxes de seguridade nos adiantamentos.
  3. Mellora a identificación dos vehículos e as estimacións sobre a velocidade. Os vehículos con luces acesas estímanse máis próximos que os que non levan luces.

DISTANCIA DE SEGURIDADE

Así mesmo, neste outono chuvioso, convén lembrar A NECESIDADE DE RESPECTAR A DISTANCIA DE SEGURIDADE ENTRE VEHÍCULOS. É unha separación protectora vital, o ‘escudo’ para evitar unha colisión por alcances en freadas repentinas.
Para evitar un alcance son necesarios, polo menos, dous segundos de diferenza entre vehículos, que poden calcular pronunciando ‘1101,
1102…’ respecto a un punto fixo na vía. Pero dous segundos poden
ser insuficientes #ante freadas moi fortes, con mal tempo ou asfalto
mollado e, nesas circunstancias, haberá de ampliarse a tres ou máis
segundos.
-CON CHOIVA, NÉBOA, XEO E VENTO, conducir é sinónimo de precaución
e atención, por tanto é necesario REDUCIR A VELOCIDADE E AUMENTAR A DISTANCIA DE SEGURIDADE.
-En situacións de CONDUCIÓN EN CARAVANA, retencións de circulación
e en zonas de travesías de núcleos urbanos é necesario extremar a atención e aumentar a distancia de seguridade.
-A distancia mínima de SEPARACIÓN LATERAL para adiantar a peóns e
vehículos de 2 rodas é de 1.50 metros.