O Concello de Boiro renova os pasos canadenses

O Concello de Boiro está a renovar os pasos canadenses do municipio, e faino en resposta a unha demanda dos veciños e veciñas residentes dos núcleos próximos á Serra do Barbanza, co fin de arranxar as deficiencias que presentaban polo paso do tempo e o uso. Dos traballos encárganse os operarios municipais.

Segundo lembra o Goberno local, os pasos canadenses son un sistema de confinamento de animais que non obstaculizan os paso de vehículos. “Debido ao trafico rodado, a maior parte dos pasos canadenses atopábanse en moi mal estado e a veciñanza levaba tempo demandando que estes se substituísen”, engade o Concello, que lembra que o primeiro que se fixo foi unha revisión de todos os pasos que hai no municipio para comprobar o seu estado e coñecer cales era preciso reparar ou substituír. Os operarios municipais realizaron os novos pasos a medida para cambialos polos antigos, empezando por aqueles mais deteriorados e os que mais se utilizan. Nos vindeiros días seguiranse renovando todos.