O Concello de Boiro convoca as bolsas para estudantes para o curso 2020/2021

O Concello de Boiro convocou as bolsas a estudantes 2020 para o alumnado residente no municipio que curse estudos técnicos, medios ou superiores e que non poidan ser cursados localmente. O Goberno local engadiu que a presentación de solicitudes debe facerse a través do Rexistro Xeral do Concello de Boiro nun prazo de 15 días hábiles despois da publicación das bases no BOP. Destínanse para este fin 5.000 euros en axudas directas para gastos de transporte, alugueiro, manutención…

As persoas participantes deben estar empadroadas en Boiro, ter un máximo de 27 anos e non ter repetido o curso anterior.

O Concello puntualiza que a concesión das bolsas realizarase mediante un réxime de concorrencia competitiva de acordo coa delegación de atribucións recollidas nas bases, entre as que se puntúa a situación familiar, a situación de emprego ou desemprego e o lugar de residencia ou medio de transporte empregado. Unha vez realizados os baremos, as bolsas distribuiranse en tres contías: básica (100 euros), intermedia (150 euros) ou máxima (200 euros).

As solicitudes deben presentarse entregando o formulario, que se pode descargar da web municipal, www.boiro.gal, e toda a documentación no Rexistro Xeral do Concello, nun prazo de 15 días hábiles a partir da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. Toda a información sobre a convocatoria está a disposición das persoas interesadas na web municipal (www.boiro.gal) ou na Oficina Municipal de Información a Xuventude (OMIX) de Boiro.