“Declaración Institucional no Día Europeo contra a trata de seres humanos”

Con motivo do Día Europeo contra a trata de persoas, que se conmemora o 18 de outubro, o Goberno galego  asume claramente  que a explotación sexual e o tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación sexual  é unha manifestación extrema da desigualdade e de violencia contra as mulleres e, ante a que só cabe mostrar o noso máis profundo rexeitamento e o noso compromiso para traballar para a súa erradicación e no apoio ás súas vítimas.

No delito de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, no que as persoas son privadas dos seus dereitos máis fundamentais, as mulleres e nenas constitúen a porcentaxe máis elevada, e as que presentan maior vulnerabilidade.

Segundo datos de Nacións Unidas e da Unión Europea, as mulleres e as nenas representan o 71 % das vítimas de trata detectadas en todo o mundo e o 80 % das identificadas en Europa occidental; o 95 % delas acaban sendo explotadas para a prostitución.

Unha sociedade que aspire á igualdade efectiva entre mulleres e homes non pode consentir que se  comercie con mulleres e nenas. Para a erradicación da explotación sexual necesitamos do compromiso e do traballo conxunto de todas as Administracións e institucións públicas. Para a Unión Europea, “a loita contra a impunidade dos usuarios, os explotadores e os que se  lucran con iso é unha prioridade” e “os intereses das mulleres e as nenas vítimas de trata deben ocupar un lugar central no desenvolvemento das políticas públicas”.

Este ano cúmprese o vixésimo aniversario da Convención das Nacións Unidas contra a Delincuencia Organizada Transnacional e do Protocolo para previr, reprimir e sancionar a trata de persoas, especialmente mulleres e nenos (Protocolo de  Palermo), primeiro instrumento internacional na materia, que serve como o punto de partida da creación e execución das políticas públicas en relación coa loita contra a trata de seres humanos.

Á vez, que tamén conmemoramos o  25 aniversario da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, cuxo obxectivo estratéxico insta aos Gobernos a eliminar a trata de mulleres e prestar asistencia ás vítimas da violencia derivada da explotación sexual, prostitución e trata de mulleres.

Neste sentido, a igualdade de xénero é un principio fundamental da Axenda 2030 das Nacións Unidas, e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable lémbrannos a gobernos e sociedade civil que na súa consecución é necesaria a erradicación de calquera tipo de discriminación e violencia contra as mulleres e as nenas, incluíndo a trata e a explotación sexual.

Por todo ou anterior,  desde ou  Goberno  galego e con motivo  do Día Europeo contra a Trata de Seres humanos, pomos en marcha  unha campaña de sensibilización social  coa  finalidade de seguir concienciando  á  sociedade  na  loita contra esta lacra, e sendo conscientes da situación que están a sufrir as mulleres nesta pandemia provocada pola covid-19,  baixo o lema Rematemos tamén con esta pandemia.

O compromiso da Administración autonómica na loita contra a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual é firme, e proseguiremos o noso labor mediante o reforzamento dos mecanismos de atención, apoio e información ás vítimas, da colaboración e da coordinación institucional e co terceiro sector, clave neste eido.

Finalmente, o Goberno galego fai un chamamento á cidadanía, especialmente aos homes, para que mostren o seu máis absoluto rexeitamento contra a explotación sexual que supón unha vulneración de dereitos humanos para as mulleres e nenas e que constitúe unha forma de escravitude en pleno século XXI.