Comeza o curso de cociña do PIE “Boiro Emprega”

O Concello de Boiro leva a cabo un Programa Integrado de Emprego
“Boiro Emprega” que ten como obxectivo a formación de persoas
desempregadas para a súa inserción laboral. Esta mañá deu comezo o curso
de Operacións Básicas de Cociña que se vai levar a cabo ata o mes de
decembro no Centro de Formación e Viveiro de Empresas de Espiñeira.
O certificado de profesionalidade de Operacións Básicas de Cociña vai
ter unha duración total de 270 horas de formación no centro e outras 80 horas de prácticas en empresas da comarca. O obxectivo das actividades formativas de “Boiro Emprega” é fomentar a inserción laboral nos principais sectores produtivos da comarca para promover a contratación local.
No Plan Integral de Emprego “Boiro Emprega” participan un total de 100
persoas desempregadas que están a realizar un plan formativo e de orientación laboral en función dos seus intereses, tendo en conta un itinerario de emprego personalizado. A formación que se estivo realizando ata o momento tivo como finalidade que o alumnado participante obtivese os coñecementos e competencias transversais para a procura do emprego.
Esta mañá deu comezo o curso de Operacións Básicas de Cociña,
cunha duración de 350 horas. O alumnado recibiu previamente formación en manipulación de alimentos, manexo de carretillas elevadoras, prevención de riscos laborais ou competencias dixitais básicas como marketing dixital.