A Pobra e Ribeira entre os portos comerciais beneficiados por vixilancia e control

Portos de Galicia licitará 4,1 millóns de euros para o servizo de vixilancia e control de accesos dos seus peiraos comerciais. O Consello de la Xunta autorizou o inicio do expediente desta actuación derivada das directrices do código internacional de Protección de Buques e Instalacións Portuarias.

Este protocolo é de aplicación nos portos comerciais que reciben buques internacionais e que, no caso dos de titularidade autonómica son os de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Ribadeo, Burela, Celeiro, Cariño, Laxe e Brens-Cee.

Nestes portos xa se desenvolven medidas específicas do código e con esta actuación, refórzase e promove unha maior seguridade das persoas e das mercadorías durante as tarefas de carga e descarga.