A Deputación e o Concello de Rianxo achegarán 161.791 euros para axudar á reactivación produtiva

15 Outubro 2020

O Concello de Rianxo vén formalizar a súa adhesión ao programa PEL Reactiva, impulsado pola Deputación Provincial da Coruña para fortalecer e impulsar a actividade económica e o emprego nos municipios de menos de 50.000 habitantes, poñendo o foco en mitigar as consecuencias da crise sanitaria e económica nas microempresas e nas persoas autónomas. O programa vén en Rianxo cun orzamento de 161.791 €, dividido do seguinte xeito: 129.433,49 € achegados pola entidade provincial e 32.358,37 € fornecidos polo Concello.

O Goberno local explica que as persoas destinatarias finais das axudas son as traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgún dos supostos indicados a continuación:

Grupo I: Que se viran afectadas polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo.

Grupo II: Que non se viran afectadas polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os seis meses naturais esixidos para a acreditar a redución os ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.

Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), nos termos establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo.

As contías serán fixas, e poden ir desde os 1.500 ata os 3.000 €.

Os gastos subvencionábeis serán a adquisición de material (elementos antisépticos ou desinfectantes, produtos hixiénicos e de limpeza), arrendamentos e canons (arrendamentos de maquinaria, vehículos, locais ou instalacións), reparacións e conservacións, primas de seguros e subministracións (auga, gas, combustíbeis, electricidade).

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Auditorio” – José Manuel Pena

“Auditorio” – José Manuel Pena

Xa é unha grata realidade, o novo auditorio. Ribeira, necesitaba un auditorio en condicións e adecuado ao seu número de habitantes e da importante poboación da propia comarca do Barbanza. Este pasado sábado chegouse a inaugurar oficialmente, coa presenza de diferentes...