Ribeira acondiciona a zona central da Praza do Concello

Logo de que o pasado 14 de xullo houbese que talar a histórica palmeira central da praza do Concello —vítima do picudo vermello e un fungo—, operarios da Brigada Municipal de Obras están a proceder dende primeiras horas da mañá ao acondicionamento da zona central onde estaba emprazada a icónica árbore ao quedar sen uso.

Praza Concello Ribeira acondicionamento Ribeira

Así, os traballos que se están a levar a cabo comprenden a eliminación da estrutura alí situada e a posterior extensión dun solado de formigón e de pavimento de granito de tal xeito que quede co mesmo aspecto que o resto da explanada, proporcionándolle un carácter diáfano.
Estímase que a actuación durará aproximadamente quince días se as circunstancias meteorolóxicas así o permiten.
Proximamente tomarase a decisión de se a praza queda definitivamente deste xeito ou se vai incorporar algún novo elemento.

Corte da palmeira da Praza do Concello Ribeira