Ribeira abre ata o día 16 de setembro a matrícula do conservatorio Enrique Paisal

O Concello de Ribeira informa de que o prazo de matrícula do Conservatorio de Música Profesional de Ribeira Enrique Paisal para o curso 2020/2021 rematará o 16 de setembro e realizarase de xeito telemático a través do seguinte enlace:
https://ventanilla.riveira.es/index.php?id=alta_conservatorio

Cómpre achegar unha serie de documentos: liquidación de presos
públicos/privados, impreso TokApp School (plataforma de
comunicación do Centro) e autorización para reportaxes de prensa,
radio, televisión, gravacións e audio en dependencias do Concello.
Estes documentos. xunto co xustificante de pagamento da matrícula
remitiranse. por correo electrónico ao Conservatorio de Música
(conservatorio@ribeira.gal).
Para calquera dúbida pódese consultar con secretaría a través do
teléfono 981 87 32 04 (horario: 9.00 as 13.30 horas).