O PSOE de Noia solicita que non se leve a pleno a ordenanza das terrazas

O PSdG-PSOE de Noia solicitará que non se leve a pleno a ordenanza das terrazas polo equipo de Goberno. A decisión vén dada logo dun “exhaustivo estudo” por parte do grupo municipal, un traballo no que se manifestou que “debido á situación actual derivada da pandemia da COVID-19, na que o sector da hostalaría local se está a ver tan prexudicado”, non resultaría este que estamos a vivir “o intre máis idóneo para abordar unha ordenanza que sería máis restritiva”, explica o equipo socialista, poñendo o foco na situación complexa na que se verían os locais (que, alegan, “non poderían dispor da superficie da que fan uso actualmente e que terían unha serie de gastos extra para poder adecuarse á normativa”).

Segundo fan saber, a ordenanza atinxe directamente ao tipo de mobiliario permitido e a materiais do mobiliario e cerramentos, o que obrigaría a algúns locais a renovar toda a súa infraestrutura.

O PSdG-PSOE de Noia considera que “hai que seguir axudando ao sector neste momento tan complicado e non tomar unha decisión que prexudicaría gravemente a moitos dos locais que están a sufrir neste contexto actual”. Así, os socialistas instarán ao Goberno local a que realice neste intre un estudo da situación actual das terrazas e que se asesore aos hostaleiros para regular as instalacións existentes e que todas cumpran coas súas obrigas. Tamén piden que se identifiquen e se resolvan as situacións que poidan supor un perigo para peóns ou para o tráfico rodado.