Medio Rural concede 19 axudas para a silvicultura activa na comarca do Barbanza

A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, vén de comunicar a concesión de axudas en materia de silvicultura activa (rareos, roces e podas en masas de coníferas, así como tratamentos en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras, ou para a rexeneración de soutos de castiñeiros) a 19 beneficiarios da comarca do Barbanza por un importe de máis de 317.000 euros.

Trátase maioritariamente de axudas destinadas a comunidades de montes veciñais en man común, pero tamén son perceptores as asociacións e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrarias, proindivisos, entidades locais, comunidades de bens, montes de varas, Sofor e propietarios particulares de xeito individual.

Estas axudas están bianualizadas e practicamente a totalidade da contía concedida (sobre o 90%) correspóndese ao primeiro semestre do vindeiro ano 2021.

O obxectivo desta axuda pública enmárcase no fomento dunha “nova arquitectura verde” a prol da sustentabilidade, da prevención, da multifuncionalidade e da posta en valor dos montes co fin de que constitúan a cerna dun sector forestal que se consolida definitivamente como unha actividade rural identificativa de Galicia.

Outras liñas de xestión forestal

Doutra banda, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal tramitou ata o de agora pagamentos por outros 215.000 euros, nas diferentes liñas de axudas en materia de xestión forestal activa nos montes galegos que benefician a 7 entidades nos concellos da Pobra do Caramiñal, Rianxo, Mazaricos e Porto do Son, que presentaron o remate dos traballos neste ano 2020.