“España podería ter superados os límites de captura de marraxo dientuso no Atlántico Norte”. Antón Luaces

É probable que a frota de arrastre de superficie española pasase o límite establecido para a comercialización do marraxo dientuso (unha gran quenlla de á curta que pode alcanzar os 5 metros de lonxitude e que se atopa nunha mala situación de supervivencia debido á sobrepesca) no Atlántico norte). Por este motivo, a organización ecoloxista WWF remitiu unha carta ao ministro de Agricultura e Pesca, Luís Planas, reclamando información sobre a campaña de pesca desta especie protexida en 2020.

A poboación de marraxo dientuso no Atlántico norte está en caída libre. Afírmao o comité científico de ICCAT, organismo internacional a cargo da a súa xestión e conservación, e España é a responsable da metade desas capturas. As últimas investigacións sinalan que aínda que se deixase de pescar agora, a poboación de marraxo seguiría descendendo ata o ano 2035 e apenas habería un 53% de posibilidades de recuperación en 2045. É por iso que os investigadores recomendan prohibir a súa retención nos buques para desincentivar a súa captura e establecer medidas para minimizar as de carácter accidental.

A pesar de que é unha especie que se reproduce moi lentamente e é moi vulnerable á pesca, non se realizou esforzo algún para a súa conservación ata que a situación chegou a un punto dramático, como tantos outras quenllas, polo que o ano pasado entrou a formar parte do anexo II do Convenio sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestre (CITES).

España estableceu unha cota de comercialización de marraxo de 350 toneladas para 2020. Este límite parece, con todo, ser pasado amplamente, á luz das propias declaracións e demandas da frota de palangre de superficie galega, segundo WWF que afirma que o propio sector recoñece que “toneladas e toneladas” de marraxo esperan é frigoríficos de Vigo o certificado que debe emitir o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, MITECO). A carne desta quenlla comercialízase desde Vigo ao Sur de Europa e as súas aletas son exportadas ao mercado asiático. O Ministerio de Agricultura e Pesca (MAPA) é o responsable do seguimento e control das frotas pesqueiras, por iso é polo que WWF España afirme que o ministro Luís Planas debe aclarar “cantas toneladas de quenlla marraxo capturou este ano a frota española de palangre de superficie e que medidas de control puxo en marcha o seu Departamento para asegurar que se cumpra o CITES”. A mesma organización ecoloxista destaca que “a frota española é a primeira responsable da situación crítica desta especie de quenlla; é unha das frotas que máis marraxo captura, polo que debe poñer todos os medios necesarios para salvalo”.