Paralizada a licitación do Auditorio de Ribeira o detectarse que o prezo dos materiais está mal calculado

A construción do novo Auditorio de Ribeira está a ter problemas na súa adxudicación o detectarse que o custo dos materiais calculado polo estudo que redactou o proxecto construtivo non se axusta, ao parecer, ao valor de mercado. Como concecuencia do erro o orzamento é inferior ao prezo real da obra.

O feito de que ao concurso so se presentase unha empresa levantou as sospeitas por parte do equipo municipal de que existía un problema, xa que pola coantía da obra 3,6 millóns, soen presentarse numerosos constructores. O diñeiro, segundo o concello, non chega para facer o que figura no proxecto dos arquitectos xa que so o tipo de formigón e aceiro propostos necesitan uns catro millones de euros.

A única empresa que presentou oferta, ademais de non realizar ningunha baixa, advertiu de que con ese diñeiro dificilmente ía poder acometerse a infraestrutura proxectada, o que faría que o trámite de adxudicación fose suspendido e en consecuencia o concurso quedaría deserto e sería necesaria a realización doutro.

Financiada en parte con fondos europeos do “Máis Ribeira Atlántica”, a construción do Auditorio comezou a proxectarse a principios do pasado ano, momento en que o Concello convocou un concurso de ideas para o deseño da edificación. Nas bases figuraba que o importe para gastar era de 2,5 millóns. Diversos profesionais presentaron as súas ideas e un xurado elixiu tres finalistas. Un estudio de Palma de Mallorca foi cunha proposta denominada Choiva, pedra e cristal, o vencedor. O redactar o proxecto construtivo detectaronse carencias que obrigaron a incrementar ata os 3,6 millóns o orzamento inicialmente previsto.

Si ben inicialmente o equipo do alcalde, Manuel Ruíz conseguiu maís fondos da Xunta para chegar o novo presuposto agora necesitase outro medio millón de euros, a falta dunha estimación oficial por parte dos técnicos.

Lembrar que a construción do auditorio está financiada con fondos europeos, que dou 2,5 millóns de euros o que esixe que os proxectos presentados deban estar concluídos no 2022 . O tempo bótase enriba e o concello ten que apurar os prazos ou corre o risco de perder a subvención.

O Auditorio levantarase na praza do Centenario, nunha parcela que o Concello recompró ao Instituto Nacional da Seguridade Social tras un longo proceso de xestións.