Aberto o prazo de ofertas para a construcción do novo Auditorio Municipal de Ribeira

06 Xuño 2020

O Concello de Ribeira informa da apertura do período de presentación de ofertas para a construción do novo Auditorio Municipal de Ribeira. As empresas dispoñen ata o próximo 1 de xullo á medianoite para formular as súas propostas a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).
Deseñada polo equipo e arquitectos formado por Bernat Pons Vidal, Anna
Gorrochategui Matas e Antoni Pons Cañellas (que gañaron o concurso de
ideas convocado ao efecto co anteproxecto titulado “Choiva, pedra e cristal”),
esta intervención conforma a actuación máis importante do proxecto ‘Máis
Riveira Atlántica 2020’, que está financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo
Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. Adscríbese ao obxectivo temático 9 do POCS 2014-2020 “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social” e execútase na liña de actuación 16 da EDUSI Máis Riveira Atlántica 2020 denominada “infraestruturas públicas culturais e sociais”.
A actuación, que se materializará xunto á praza do Centenario nun espazo de 1.372 metros cadrados, conta cun orzamento de licitación de 3.649.252,30
euros e persegue converterse nun dos auditorios de gran formato de Galicia
ademais dun inmoble singular dentro do entramado urbanístico e Ribeira.
A tal efecto, a infraestrutura ofrecerá catro ámbitos de actuación escénica: a
sala principal, a sala polivalente, a aula de ensaios e o vestíbulo. Está
composta de dúas plantas sobre rasante, unha planta semisoto e un soto:
 Vestíbulo: concíbese como un espazo bifuncional, de transición e
repouso. A súa organización interna sinxela facilitará a comprensión dos
accesos á sala principal, á sala polivalente e á aula de ensaio. A
inclusión dunha escalinata/gradería converterá a este hall nun espazo
máis de representación escenográfica, ofrecendo a posibilidade de
organizar eventos non convencionais.
 Sala principal: cun deseño singular, conta con accesos a dous niveis cun
total de catro portas (dúas a nivel de planta semisoto e dúas a pé de rúa
na planta baixa). Todos os accesos están dotados de dobre porta para asegurar a correcta insonorización. O anfiteatro conta cunha pendente
continua onde se sitúan as butacas de maneira lineal, paralelas ao
escenario, o que garante a máxima visibilidade de todos os espectadores dende todos os puntos. O seu aforo son 464 persoas.
 Sala polivalente: situada na planta primeira, é un corpo elevado por
piares sobre o espazo de porche de entrada. O acceso do público
efectuarase desde o vestíbulo principal a través de dous núcleos de
escaleiras. É un espazo polifuncional cun aforo de 120 butacas.
 Aula de ensaios: ubícase na planta semisoto e accédese dende o
vestíbulo principal. A súa distribución permitirá ser subdividido en dúas
salas de ensaio de menor cabida. As súas dimensións posibilitarán o ensaio de espectáculos de danza, música e teatro.
Entre os elementos a destacar figura o seu escenario de 171 metros cadrados que permitirá acoller comodamente espectáculos de medio e grande formato.
Terá dos camerinos múltiples, dous individuais e un camerino de cambios
rápidos ou de descanso (green room). Outros espazos e prestacións son unha oficina de xestión e arquivo, unha zona de carga e descarga, almacéns, cabina de control de iluminación, audio e vídeo, etc.
Integración co entorno Coa fin de favorecer a integración do edificio co entorno do Centenario, unha área adoquinada baixo o porche situado na zona leste do edificio estenderase ata a praza permitindo a permeabilidade entre a zona verde municipal e o inmoble. A tal efecto disporase unha lámina de auga que actuará como elemento de conexión. O borde oeste rematará coa apertura dun novo vial que dará continuidade á rúa Barbanza ata a avenida da Constitución. En canto ao borde norte, nel disporase a zona de peirao da caixa escénica.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto con pluralidade de
criterios de valoración, tales como o programa de traballo, a descrición do
sistema intelixente de control e telexestión, o plan de control de calidade, a
actuación medioambiental, o plan de seguridade e saúde, a oferta económica,etc. O prazo de execución son 18 meses.

Novo Auditorio de Ribeira

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“La profesionalidad del Gobernador”. José Castro López

“La profesionalidad del Gobernador”. José Castro López

El Gobernador del Banco de España finalizó el mandato y Pablo Hernández de Cos sedespidió con la elegancia de un caballero y con la profesionalidad del eminenteeconomista después de seis años al frente de una institución clave para la economía y elsistema financiero...