En Boiro o Centro de Información á Muller, promove un programa para vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

A Concellería de Igualdade do Concello de Boiro, a través do seu Centro de Información á Muller (CIM) leva a cabo un programa dirixido a mulleres en situación de vulnerabilidade denominado “Programa Integral para Vítimas de Violencia de Xénero e Mulleres Vulnerables”. A actividade, que se vai desenvolver entre os meses de agosto e setembro, está destinada a persoas usuarias do CIM.
O programa integral para mulleres vulnerables nace para fomentar o
empoderamento feminino, traballar na loita contra a violencia de xénero,
ofrecer unha formación para que as mulleres poidan acceder aos contidos
segundo os recursos técnicos que teñan á súa disposición e impulsar a
creación dunha rede de mulleres que van participar nas formacións dirixidas á mellora da autoestima e empoderamento feminino.
A actividade formativa, de 158 horas de duración, consistirá en sesións
individualizadas de preavaliación psicolóxica, sesións de traballo en grupo,
sesións individualizadas de avaliación e orientación laboral dirixidas ao
empoderamento feminino e postavaliación individualizada de atención
psicolóxica.
O programa, que desenvolve o Concello de Boiro a través do seu Centro de Información á Muller, está subvencionado pola Secretaría Xeral de
Igualdade da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo.