Boiro instaura a Cita Previa para os servizos administrativos municipais

O Concello de Boiro esta a buscar ferramentas para garantir a seguridade da veciñanza e tamén dos traballadores e traballadoras da administración local. Na Casa Consistorial acaba de instalarse e poñerse en funcionamento un sistema de Cita Previa e quenda, co obxectivo de eliminar as colas e as esperas e establecer un control efectivo no aforo.

Cita previa en Boiro


Na administración local vén de implantarse un sistema que se leva a cabo de xeito efectivo en outros Concellos da contorna para a xestión de citas.
“Calquera cidadán pode solicitar cita para unha data ou hora concreta de xeito telemática ou telefónico e non ter que pasar a maña agardando, funciona igual que no SERGAS”, afirma o alcalde. As persoas usuarias poden solicitar a súa cita previa para os departamentos de Servicios Sociais, Consumo e Urbanismo.
O Concello de Boiro avanza así en tecnoloxía e eficacia, para mellorar o
servizo ás persoas usuarias. Un servizo que se instaurou noutras administracións públicas como a Deputación da Coruña e noutros Concellos
galegos como A Coruña ou Arteixo.
O sistema funciona tamén para establecer quendas momentáneas: “aquela persoa que teña que rexistrar un documento soamente ten que chegar e sacar un ticket nun quiosco automatizado e agardar a súa quenda”. O servizo de quenda esta dispoñible para o Rexistro Xeral, Rexistro da Xunta, Padrón de Habitantes e Administración de Urbanismo.
Desde que se levantou o Estado de Alarma e se foi restablecendo a atención presencial no Concello de Boiro, veuse incrementada a afluencia de xente para realizar diversos tramites na Casa Consistorial, por iso se comezou a establecer este sistema de quendas e cita previa, sobre todo naqueles departamentos nos que se detectaba maior afluencia de xente e mais tempo de espera. “Imos probar como funciona nestes departamentos e, pouco a pouco, poder aumentar o servizo”.

As persoas que desexen solicitar cita previa en algúns dos
departamentos poden facelo mediante webapp para móbiles, chamando ao 881 505 106 ou mediante a páxina web na seguinte ligazón
https://citaprevia.boiro.gal/citaprevia/?idCliente=13