Aberto o prazo para que os concellos poidan adherirse ao programa PEL-Reactiva da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña abreu este mércores o prazo para solicitar as axudas do seu plan de reactivación, segundo informa tras a publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da aprobación da convocatoria da nova liña do Plan de Emprego Local ( PEL), PEL-Reactiva, para a reactivación económica e social.

Presentación do programa PEL-Reactiva da Deputación da Coruña

O plan, cun prazo de axudas que terminará o 9 de outubro, pretende impulsar a actividade económica e o emprego nos municipios de menos de 50.000 habitantes para paliar a crise xerada pola Covid-19 nas microempresas e persoas autónomas.

A liña contará cun orzamento de 10 millóns de euros “e supoñerá duplicar o investimento que a Deputación realizará en materia de emprego este ano”, sinala o presidente do ente provincial, Valentín González Formoso. Os fondos poden ser destinados, entre outras cuestións, a gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da COVID-19; compra e instalación de biombos, adquisición de produtos de limpeza e protección, así como a gastos correntes.

O reparto de fondos será completamente obxectivo, baseándose no número de autónomos e microempresas de cada municipio. Para beneficiarse das axudas os concellos deberán adherirse ao Fondo e solicitar a contía que lle corresponda en función deste número. As subvencións a conceder aos Concellos oscilarán entre un mínimo de 11.271,99 euros e un máximo de 550.578,18 euros.

Unha vez concedidas, serán os propios concellos os que anunciarán as convocatorias para que microempresas e persoas autónomas poidan beneficiarse destas contías. A achega provincial constitúe o 80 % da axuda total a distribuír, poñendo os concellos o 20% restante con fondos propios. Sumando o investimento municipal, o orzamento total pode incrementarse ata os 12 millóns de euros.

As solicitudes e resto da tramitación da convocatoria realizarase por vía telemática a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a sede electrónica da Deputación da Coruña.

As bases completas do programa poden consultarse no BOP do 18 de agosto