O Concello de Ribeira abre o prazo de ofertas para mellorar a Fieteira e instalar un circuíto de pump track

O Concello de Ribeira abriu o prazo de presentación de ofertas para mellorar as instalacións deportivas de A Fieiteira, incluíndo a instalación dun novo circuíto de pump track nunha parcela anexa ao complexo. O circuíto disporase nunha superficie de 800 metros cadrados. Segundo explica o Concello, contará cun “trazado semellante a un búmerang con curvas comprendidas entre 70º e 170º e cinco rectas definidas por distintos obstáculos ata sumar unha lonxitude de corda total de 100 metros”. Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros.

As obras necesarias inclúen a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuíto en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas do trazado.

O proxecto inclúe tamén obras de mellora no vestiario do campo de fútbol, na terraza situada enriba da sauna (coa fin de impermeabilizala e evitar posíbeis filtracións de auga) e no almacén situado nas inmediacións da pista de atletismo (reformarase tanto a cuberta como o chan e as paredes interiores).

A actuación, que ten un orzamento total de 86.349 euros, IVE incluído, recibiu unha achega de 40.000 euros procedente de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

As empresas interesadas dispoñen até o 17 de agosto á medianoite para formular as súas propostas no Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX).