Boiro elimina un vertido histórico na praia de Peralto

O Concello de Boiro vén de realizar as tarefas de substitución da tubaxe
ao marxe de río de Agramuíña co que se elimina un vertido que afecta á praia de Peralto. No mes de febreiro deste mesmo ano fíxose unha inspección da rede de pluviais con cámara hidráulica e, unha vez o caudal do río o permitiu, realizáronse as tarefas de reposición da tubaxe para eliminar o vertido.
No ano 2016 a praia de Peralto causou baixa no censo oficial de zonas de baño de Galicia pola clasificación insuficiente nos últimos 5 anos.
Constatouse que o areal se vía afectado por un vertido de dúas tubaxes que
desembocaban no peirao de Escarabote. Desde ese momento fixéronse
correccións puntuais co fin de subsanar as deficiencias causantes desta
contaminación.
Nos anos 2016 e 2017, coa renovación das beirarúas da estrada principal de Escarabote, coa que se procedeu á correcta conexión das augas fecais. A comezos de 2019 renovouse o pozo de bombeo de Agramuíña, xa que estaba moi deteriorado e non facía ben a súa función, polo que aliviaba aos tubos que verten ao peirao de Escarabote. En maio do ano pasado reparáronse tamén fisuras nunha tubaxe de fecais na Madalena.
A actuación definitiva para a eliminación do vertido realizouse coas reparacións que se levaron a cabo este ano, en dúas fases. Nunha primeira
actuación inspeccionouse a rede de pluviais cunha cámara hidráulica e nunha segunda actuación substituíronse uns 100 metros tubaxe que discorre polo río de Agramuíña desde a Madalena ata a Av. de Compostela e coa que se elimina o vertido na praia de Peralto.
O Concello de Boiro confeccionou neste ano un Plan de Control de Vertidos que ten como obxectivo solucionar, de xeito progresivo, aqueles vertidos localizados en diferentes actuacións e, tamén, para evitar que se produzan novos vertidos.