Seguen caendo festas, en Boiro prohibidas as cacharelas de San Xoán e solo público e praias en Boiro

A realización de fogueiras de San Xoán en espazos públicos e praias
está prohibida este ano en Boiro para garantir a seguridade e saúde pública. Si están permitidas as cacharelas en fincas privadas, previa comunicación. O Concello de Boiro emitiu un bando informativo no que se especifican as
condicións e medidas preventivas que se deben seguir.
As persoas que desexen realizar unha fogueira na madrugada do 23 ao
24 de xuño, teñen que comunicalo previamente a través do Rexistro Xeral, de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica do
Concello de Boiro. O modelo de solicitude pode descargarse da páxina web do Concello de Boiro e o prazo para presentalo remata o 22 de xuño.
As cacharelas en fincas privadas non se poden facer preto de masas
forestais nin a menos de 15 metros de calquera edificación, tendido eléctrico ou vehículos. Previamente ao inicio da mesma debe acondicionarse o perímetro onde se vai queimar e a cacharela non poderá ter máis de 3 metros de diámetro. En todo momento deben terse a man medios par a extinción do lume, estar vixiado e quedar perfectamente apagado antes das 6.00 horas do 24 de xuño.
Está prohibida a queima de todo tipo de residuos como colchóns, rodas,
aerosois… ou calquera outra substancia que desprenda gases ou fumes
tóxicos. O cumprimento das medidas que se indican no bando informativo,
poderán ser comprobadas polo Servizo de Prevención de Emerxencias,
técnicos municipais de Medio Ambiente, Policía Local ou bombeiros