O martes 16 de xuño o concello de O Son realizará unha recollida de residuos

O martes 16 de xuño o Concello de O Son realizará unha recollida de residuos. Televisores, ordenadores, teléfonos, ferramentas eléctricas, lámpadas , instrumentos de vixilancia de control, aparellos médicos, xoguetes eléctricos, video xogos, etc.. Lavadoras, neveiras, microondas, deshumificadores, encimeiras máquinas expendedoras, secadoras, estufas…etc; poderán ser entregados ós efectivos municipais o próximo día martes 5 de maio.

Ase mesmo pódense entregar escombros de pequenas obras domésticas en sacos de ata 100 quilos. Para elo bastará con avisar o número 981 867 412 co fin de organizar a recollida dos residuos.