O Concello de Boiro devolverá o importe das taxas das terrazas pola interrupción da actividade durante a COVID

O Concello de Boiro aprobou no pleno do pasado xoves unha modificación na ordenanza que regula as taxas por ocupación de vía pública. Este cambio afecta directamente ás taxas das terrazas para os meses de agosto a decembro e tamén durante o Estado de Alarma, cuxos importes vanse devolver aos establecementos hostaleiros por non poder desenvolver a súa actividade ao longo dese tempo de emerxencia sanitaria.

Na modificación da ordenanza fiscal nº15, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, establecese que “desde o momento que entre en vigor, previsiblemente no mes de agosto, ata o 31 de decembro de 2020, non se vai proceder ao cobro da taxa correspondente aos establecementos hostaleiros que tiñan solicitada, ou que soliciten, a ocupación do solo público”.

Do mesmo xeito, o Concello de Boiro vai proceder á devolución do importe correspondente aos meses nos que os establecementos non puideron exercer a súa actividade, desde o 14 de marzo ata o 11 de maio.