O Concello de Boiro convoca procesos selectivos para dúas listaxes de condutor/a

O Concello de Boiro vén de convocar dous procesos selectivos para cubrir dúas listaxes de prazas municipais. Unha delas de condutor/a para o servizo de recollida de lixo e outra delas de condutor/a de vehículos e maquinaria. O prazo de presentación de solicitudes abre este martes 23 de xuño.

O Concello especificou que os contratos de traballo formalizaranse segundo a modalidade contractual laboral temporal segundo se necesite no momento de realizar a contratación. Os requisitos de formación previa das persoas candidatas para o proceso de condutor/a para o servizo de recollida de lixo son os seguintes: teñen que posuír a titulación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente; e deben estar en posesión do permiso de conducir clase C, ter realizado e en vigor o curso de aptitude profesional (CAP) e estar en posesión do permiso ADR (transporte de mercancías perigosas).

Para o proceso selectivo de condutor/a de vehículos e maquinaria requírese estar en posesión do título da ESO (educación secundaria obrigatoria) ou equivalente. Tamén se esixe contar co permiso de conducir clase B e ter realizados os cursos de operador de retrocargadora (mínimo 130 horas) así coma o curso de nivel básico de prevención de riscos laborais (60 horas).