Novos cursos de Ribeira Academy

A Comisión abordou tamén outros asuntos, como unha nova
convocatoria de cursos gratuítos do plan Ribeira Academy cuxo prazo
de inscrición abrirá o vindeiro 15 de xuño. Poderán beneficiarse 400
persoas, con prioridade para persoas en paro, autónomas e
afectadas por ERTEs.
Tamén na semana do 15 de xuño está previsto a apertura das tres
liñas de axuda elaboradas no marco do Plan Reactiva Ribeira coa fin
de paliar os efectos no noso municipio da crise do Covid-19 :

 1. Convocatoria de axudas de emerxencia a persoas en situación
  de dificultade económica (persoas en paro e afectadas por
  ERTEs) como consecuencia do impacto económico provocado
  pola crise sanitaria do Covid-19 no municipio de Ribeira.
 2. Convocatoria de axudas para a reactivación económica do
  comercio e a hostalería local derivada da crise sanitaria do
  Covid-19 no municipio de Ribeira.
 3. Convocatoria de axudas para a mellora e innovación do
  comercio local no municipio de Ribeira.

Por outra parte, dende a Policía Local se informou dunha denuncia a
un local de hostalería que vulnerou o horario de confinamento,
mentres que dende Servizos Sociais se dou conta de que durante
este Estado de Alarma se están a atender mensualmente un total de
444 unidades familiares entre Cáritas Parroquial, ICE Renovación e o
propio Departamento de Servizos Sociais.