Novo envío de 4.330 unidades de protección contra a COVID-19 a residencias e entidades sociais da comarca

A Xunta de Galicia vén de facer un novo envío de material de protección fronte á COVID-19 con destino ás residencias e entidades sociais da área do
Barbanza, concretamente a catro centros. Nesta comarca a partida inclúe 1.450 máscaras e 1.900 luvas.
Entre as partidas enviadas esta semana incluíronse tamén botes de xel hidroalcohólico e garrafas de desinfectante. No reparto de material tivéronse en conta as peticións que os propios centros e entidades trasladaron á Xunta tendo en conta as súas necesidades actuais.
Ata o de agora, o Goberno galego leva realizado doce envíos de material aos centros sociais da comarca con material de protección. Estas entregas estanse a realizar a través da plataforma loxística que o Goberno galego
puxo en marcha para centralizar a adquisición e a distribución de material de protección durante o estado de alarma e a emerxencia sanitaria polo coronavirus.