Feito o mantemento dos contedores soterrados en Ribeira e Palmeira

A concesionaria do servizo de limpeza Urbaser está a levar a cabo ao longo desta semana traballos de revisión e mantemento das cinco illas de contedores soterrados radicadas no municipio ribeirense.
Estes labores inclúen tanto a limpeza e desinfección dos equipos e
contedores como o pintado e reparación de posibles despefectos nas
instalacións soterradas e nos buzóns que emerxen á superficie.
Ademais, desenvólvense tarefas preventivas, especialmente revisións
en materias de seguridade.
As cinco illas soterradas están emprazadas en rúa Galicia (dúas: unha á altura do museo municipal e a outra na confluencia coa rúa da Barreira), Mariño de Rivera, Rosalía de Castro e tamén no mercado de Palmeira.

Contedores rúa Galicia