Corte de electricidade por labores de mantemento este martes 9 na zona de Artes, Deán Pequeno e Xarás en Ribeira

A empresa eléctrica Naturgy comunicou a posibilidade de cortes de subministro este martes 9 de xuño, debido aos labores programados de mantemento e desenvolvemento da súa rede en Ribeira. Estes traballos, sinala a operadora, son “precisos para poder atender nas mellores condicións posíbeis as necesidades de subministro da zona”. Os cortes concentraríanse o día 9 entre as 3.30 e as 7.30 horas. Naturgy anuncia que deixará fóra de servizo unha serie de instalacións, “o cal podería provocar interrupcións no subministro de electricidade durante o dito intervalo de tempo”.

As infraestruturas sometidas a descargo afectan aos seguintes lugares ou rúas: Artes (Xarás e San Xulián – Outeiro), Dean Pequeno, Santa Uxía (avenida de Ferrol) e Polígono Industrial de Xarás. Para comunicar calquera incidencia ou solucionar dúbidas, a empresa facilita o seguinte número de contacto: 900 333 999.