Ribeira adxudica as obras de pavimentado e pluviais en Pedra do Pino, Corrubedo

O Concello de Ribeira adxudicou con carácter provisional o pavimento e a instalación da rede pluviais na zona coñecida como Pedra do Pino, na contorna da praia da Ladeira en Corrubedo. A actuación abrangue dous viarios, un con pavimento de terra e outro con aglomerado asfáltico que se atopa en mal estado e con sobreanchos en terra ata os peches colindantes.

O proxecto técnico elaborado polos servizos do Concello inclúe os seguintes traballos:

· No viario principal que comunica por unha beira coa estrada de entrada á vila de Corrubedo e pola outra coa rúa das Delicias, instalarase unha rede para drenaxe de pluviais consistente en dous tubaxes de 315 milímetros de diámetro e 156 e 250 metros de longo que descorrerán polo centro da calzada. En canto ao outro viario a solución adoptada é a construción de cunetas.

• No que se refire á pavimentación, realizarase con aglomerado asfáltico en quente nunha superficie de 3.841 metros cadrados, incluíndo os sobreanchos. Ademais, nunha determinada zona construirase un treito de 125 metros de longo de beirarrúas a base de baldosa hidráulica e bordo prefabricado de formigón.

O prazo de execución é de tres meses e as obras, que recaeron na empresa Excavaciones Abelleira, comportan un investimento de 71.420 euros, IVE incluído, financiadas no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+ 2018.

O Concello lembra que en outono de 2018 realizouse unha primeira intervención en Pedra do Pino dirixida á instalación de saneamento.