Rianxo activa axudas nos alugueiros de vivenda habitual para minimizar o impacto económico e social do COVID-19

26 Maio 2020

A contía da axuda será de ata 500€ mensuais no caso de aluguer ou ata 3.000€ no caso de ter accedido ás axudas reguladas no art. 9 do Real Decreto-lei 11/2020. A axuda concederase polo prazo en que se acredite estar en situación de vulnerabilidade como consecuencia do COVID19, durante un período máximo de 6 meses, e poderá ter efectos retroactivos.​​​​​​​

Requisitos xerais de vulnerabilidad económica

  • Que a persoa con obriga de pagar a renda de alugueiro da vivenda habitual, como consecuencia do impacto do COVID19, teña problemas transitorios para atender ao pago do dito aluguer por pasar a estar en situación de desemprego, expediente temporal de regulación de emprego (ERTE) ou reducise a súa xornada por motivo de coidados, en caso de ser empresario/a, ou outras circunstancias similares que supoñan unha perda substancial de ingresos e non alcancen o límite de ingresos establecido.
  • Que a renda, máis os gastos e subministracións básicas, do mes anterior á solicitude da axuda resulten superiores ou iguais ao 35% dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar.

Persoas beneficiarias

  • Ser persoa física maior de idade, na condición de persoa arrendataria de vivenda habitual e acredite estar en situación de vulnerabilidade económica.
  • Ter a nacionalidade española ou residir legalmente en España, no caso das persoas estranxeiras.
  • Ser titular dun contrato de alugamento de vivenda cunha duración mínima dun ano, con mención expresa da súa referencia catastral e da forma de pagamento.
  • Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma.

Lugar de presentación:

Preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, as solicitudes poderanse presentar nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Prazo de solicitude:Ata o 30 de setembro de 2020

MÁIS INFORMACIÓN:

  • Sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)
  • Área provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
  • Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Rianxo

Outros artigos

Publicidade

Revista en papel

Opinión

“Enfermedades terminales”. José Manuel Pena

“Enfermedades terminales”. José Manuel Pena

Estos últimos días las visitas al hospital fueron frecuentes para acompañara un buen amigo que se encuentra viviendo unos difíciles momentos por sudelicado estado de salud. Esta circunstancia me abrió un poco más los ojos ala realidad del sufrimiento, el dolor, el...

“Mellor é falar”. Luís Celeiro

“Mellor é falar”. Luís Celeiro

Moitos dos lectores lembran como era aquelo de chamar por teléfono aos parentes deMadrid ou de Barcelona, ao noivo de Lleida ou de Cádiz, ao veciño emigrante en Suíza ou encalquera lugar industrial de Alemaña. Moitos aínda se acordan hoxe daquel teléfonoparroquial que...