Os centros de saúde de Palmeira e Corrubedo temporalmente sen médico de primaria

A actual situación de pandemia fixo que os médicos de atención primaria foran desprazados o centro de saúde de Ribeira. Así Palmeira desde hai xa varias semanas e Corrubedo desde o próximo luns 25, quedarán temporalmente sin médico.

Nos centros permanecerán unha enfermeira e un PSG, e ás consultas somentes se poderá asistir previa cita telefónica. Os médicos atenderán desde o centro de Ribeira e activarán as recetas polo sistema informático que permitirá recoller os medicamentos das farmacias, o cal xa se viña producindo desde o inicio do confinamento.

En caso de urxencia habera que chamar o 061. O desprazamento dos médicos o Centro de Saúde de Ribeira, prodúcese o ser persoal de risco e non haber outros que os podan substituir. A situación é temporal mentres continue a pandemia da COVID-19.

CASA DO MAR PALMEIRA

Enderezo: Rúa CANLE S/N, Teléfono: 981838632

CASA DO MAR CORRUBEDO

Enderezo: CARACTER CASA DO MAR S/N, Teléfono: 981865902