O_Concello da Pobra acompaña a apertura do consistorio dun detallado protocolo de protección sanitaria

Este 25 de maio de 2020 pasou á historia como o día en que os nosos concellos entraron na fase II do proceso de desescalada, un novo treito da loita contra a COVID que confirma o bo traballo das administracións locais á hora de frear a pandemia entre a poboación e mitigar as súas consecuencias. A nivel cidadá e público, un dos símbolos por excelencia da nova orde de cousas é a reapertura deses referenciais espazos de encontro que foron e seguen a ser os consistorios. Co fin de garantir o mellor funcionamento e as mellores condicións de seguridade (e seguir avanzando no combate contra a pandemia), o Concello da Pobra acompañou a reapertura cun detallado protocolo de reincorporación ao traballo presencial e de medidas de protección fronte á COVID-19.

No protocolo recóllense todas as actuacións necesarias para evitar o contaxio da enfermidade unha vez que a administración municipal, de maneira paulatina, retoma o seu funcionamento normal.

A continuación reflectimos as medidas de protección habilitadas polo Concello da Pobra do Caramiñal para permitir o acceso da cidadanía aos servizos municipais:

 • Cómpre seguir en todo momento as instrucións recollidas na sinalización, sobre como actuar e a onde dirixirse.
 • Deberase realizar unha adecuada hixiene das mans ao entrar nas dependencias municipais, empregando a solución hidroalcohólica dispoñíbel.
 • A máscara de protección deberá usarse sempre que non se poida respectar a distancia de seguridade, algo que pode acontecer dentro do edificio do Concello, polo tanto pode considerarse que o seu uso é obrigatorio.
 • A atención presencial sen cita previa darase unicamente no rexistro municipal e no servizo de recadación. Nesta zona só se atenderá a unha persoa de cada vez.
 • O vestíbulo será a única zona de espera, non poderán permanecer máis de 3 persoas, e estas deberán situarse nos lugares sinalados no chan, que gardan entre si a distancia de seguridade.
 • As reunións coa alcaldía, as concellarías ou calquera outro departamento, funcionarán unicamente mediante a concertación de citas previas a través dalgún medio telemático como o correo electrónico ou a sede electrónica, tamén chamando aos seguintes números:
  • 981843281 para alcaldía e concellarías.
  • 981843280 extensión 2009 para os demais departamento
 • O uso do ascensor será sempre de xeito individual e exclusivo para as persoas con mobilidade reducida ou que teñan prioridade no seu uso por outros motivos xustificados.
 • O público visitante non poderá empregar os equipamentos informáticos, material de oficina ou outros obxectos dos empregados públicos.
 • Se unha persoa presenta síntomas da enfermidade causada pola COVID-19 (febre, dificultades ao respirar, tose) deberá abandonar as dependencias municipais de inmediato. Disporase nas dependencias municipais dun termómetro dixital por infravermellos que permitirá medir a temperatura corporal se fora preciso e con consentimento previo.
 • Para o uso da máquina do Servizo Público de Emprego de Galicia será obrigatorio a desinfección das mans antes e despois do seu uso, coa solución hidroalcohólica da que se dispón no dito espazo.

O Concello da Pobra de Caramiñal agradeceu nun comunicado “a comprensión destas medidas” e solicitou, tamén, “a máxima colaboración” por parte de toda a veciñanza, “pola seguridade de todos e todas”.

Para máis información e para consultar a evolución da loita contra a COVID no termo municipal, podemos visitar a páxina web apobra.gal, permanente actualizada e nutrida con novos datos sobre a pandemia.