O Concello de Boiro coloca dispensadores de xel nos edificios municipais abertos ao público

O Concello de Boiro segue a traballar por adaptar as súas instalacións de cara a unha nova normalidade. Coa intención de aumentar a seguridade e
previr contaxios nos edificios municipais, véñense de instalar na entrada da
casa consistorial e no Mercado Municipal uns dispensadores automáticos de desinfectante para traballadores e usuarios.
Desde que comezou o Estado de Alarma e, sobre todo, desde que se iniciaron as fases de transición cara unha nova normalidade, o Concello de
Boiro traballa por adaptar as súas instalacións ás novas restricións e aumentar
as medidas de seguridade. Ademais da incidencia na limpeza e desinfección
das instalación, dotouse a todo o persoal de materiais de protección e
instalación de medidas de prevención.
A todos os traballadores municipais se lle facilitaron xeles desinfectantes, máscaras, luvas e pantallas. As oficinas que están abertas ao público contan tamén con mamparas de protección e con delimitacións espaciais para manter a distancia de seguridade. Na casa consistorial estanse a controlar o aforo cunha persoa á entrada lembra da necesidade de desinfectar as mans e de agardar no caso de que haxa moita xente no interior.
Tamén na praza de abastos se controla o aforo e se lle fixo chegar a todos os comerciantes materiais de protección. Agora colocouse, tanto á entrada da Casa do Concello como á entrada do Mercado Municipal un dispensador automático de solución desinfectante para mans coa intención de garantir a seguridade de traballadores e usuarios.

Dispensadores de xel en Boiro