Boiro Novo propón substituír os contedores actuais por outros máis accesíbeis e hixiénicos

Exemplo de recipiente de lixo accesíbel

A asemblea cidadá Boiro Novo, a través da súa concelleira Dores Torrado, presentou unha moción para ser tratada na corporación relativa á xestión de lixo local e á busca de novos sistemas e recursos para avanzar en comodidade e seguridade. A moción, nun plano máis concreto, propón a substitución dos contedores do lixo actuais “por outros máis accesíbeis e hixiénicos”.

Segundo lembra Boiro Novo, os actuais acubillos de lixo que hai no termo municipal, “tanto o amarelo de envases como o verde para residuos orgánicos”, son de apertura manual, o que constitúe un factor de insalubridade nunha situación normal e engade un elemento extra de risco ante situacións como a que estamos vivir da pandemia de COVID-19.

Ao devandito, sinala Boiro Novo, “cómpre engadir que estes contedores, polo seu sistema de apertura, son pouco accesíbeis para persoas con diversidade funcional, o que, unido ao mal estado dalgúns deles, a falla de limpeza, xunto coa demostrada inoperatividade daqueles que se atopan soterrados polo casco urbano, fai que a súa modernización sexa desexábel mesmo nunha situación de normalidade sanitaria”, explican, concretando a petición nos seguintes puntos:

· Que á maior brevidade posible se substitúan os contedores do lixo actuais por outros novos con dispositivos de “accionamento a pedal e accesíbeis a persoas con mobilidade reducida”.

· Que se substitúan os contedores soterrados actuais por illas ecolóxicas accesíbeis.