O grupo municipal ribeirense do PBBI propón crear un fondo solidario para autónomos e empresarios

A actual situación debido á pandemia da COVID-19 está a xerar graves consecuencias entre a cidadanía e dun xeito especial, nas empresas e negocios de Ribeira.

É por iso que o Grupo municipal de PBBI (Partido Barbanza Independiente), propón que se axude a ese sector a pagar unha porcentaxe do canon da Seguridade Social e de parte do coste dos alugueres de locais en función de empregados debido o peche da actividade desde o mes de marzo.

O PBBI insta o pleno proceder a crear un fondo solidario para axudar a todos eses empresarios e autónomos a que poidan facer fronte á difícil situación actual e á que se lles aveciña e neste sentido propón o debate e si procede aprobación dos seguintes acordos:

1 – Que o Concello de Ribeira proceda a crear un fondo solidario cuxo destino sexa axudar aos empresarios e autónomos a que poidan facer fronte á difícil situación actual e á que se lles aveciña, coa finalidade de que poidan facer fronte ao pago do canon de autónomos e do aluguer dos seus establecementos, entre outros gastos.

2.- Ese fondo solidario estará composto inicialmente coas contías seguintes: 300.000 euros para campañas de dinamización e 1.500.000 euros para axudas directas a pemes, autónomos e a todo o tecido empresarial. Estas axudas estarán condicionadas ao mantemento do negocio e do emprego segundo as bases para desenvolver.

3.- Aprobación dunha rebaixa do 25% nos salarios e as dietas dos integrantes do equipo de goberno cunha duración mínima de seis meses.

4.- Aprobación dunha rebaixa do 25% nas dietas e asignacións a grupos políticos e pola asistencia a calquera comisión e plenos cunha duración mínima de seis meses.

5.- Redución durante, polo menos, medio ano das dedicacións exclusivas a tres persoas e eliminación da totalidade das dedicacións parciais, podendo manterse esta última medida en función de se prosegue a delicada situación. As prioridades cambiaron e debemos poñer todo o noso empeño en axudar todo o que se poida e non deixar a ninguén atrás.

6.- Bonificación nas taxas polo abastecemento de auga e da recollida de lixo do 100%, dos afectados polo peche, que se aplicará durante o período que comprenda o peche obrigatorio establecido polo real decreto do estado de alarma.

7.- Creación dun gabinete económico-xurídico para asesorar a todo o tecido empresarial e a todo aquel traballador afectado pola nova situación co fin de buscar solucións, pois non podemos quedar impasibles e deixar que os problemas se solucionen por se sós.

8.- Creación dun gabinete de expertos para asesorar a todos os afectados no aproveitamento do potencial das redes sociais e venda online #ante a situación que se aveciña.

9.- Mantemento dos plans de limpeza e desinfección en todas as rúas de maior tránsito do municipio e nas zonas en que estean abertos establecementos de diferentes sectores.