O Concello boirense traballa coa Garda Civil e Policía Local para intensificar as medidas de seguridade

Imaxe da xuntanza para a creación da Comisión Municipal da Evolución do COVID-19

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e outros representantes da Administración local reuníronse esta mañá coa Garda Civil e a Policía Local coa finalidade de articular protocolos que permitan intensificar as medidas entre a poboación para que se cumpra o decretado polo Estado de alarma e garantir a seguridade e saúde pública.

Na xuntanza, os axentes da Garda Civil e a Policía Local coordináronse para intensificar os controis de circulación, tanto de vehículos coma de viandantes. Neste senso, insistiron na importancia de facer unicamente as saídas estritamente necesarias e en distancias curtas. Tamén apuntaron que os desprazamentos en coche deben ser individuais, estando só permitido dúas persoas por motivos de traballo ou cando se trata de persoas dependentes, pero sempre gardando a distancia. Aínda que non é obrigatorio, recoméndase levar sempre o certificado de empresa no que se indique, sempre que sexa posible, os horarios de traballo.

Por outra banda, desde o Concello manifestan que van contactar con tódolos xerentes de supermercados do municipio para acordar unha serie de recomendacións pautadas polas autoridades, tales coma ter unha persoa na entrada que regule o aforo ás areas comerciais e que facilite luvas aos usuarios, a limitación do uso de carros da compra e incidir na limpeza e desinfección dos mesmos.

Así mesmo, o Departamento de Servizos Sociais está traballando con entidades sociais do termo municipal co obxectivo de intensificar as medidas de axuda a persoas necesitadas.