Baixa o paro nos concellos de Arousa Norte

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de publicar os datos correspondentes ao mes de febreiro sobre o paro en Galicia. Nos catro concellos que conforman Arousa Norte prodúcese unha baixada xeneralizada. Respecto ao mes de xaneiro, Boiro lidera a creación de postos de traballo con 38 desempregados menos, seguido da Pobra do Caramiñal con 26, Ribeira con 22 e Rianxo con 13. Polo tanto, produciuse un descenso de 99 persoas sen traballo. Deste xeito, refléxase un total de 3.433 desempregados, dos cales 1.396 correspóndense con Ribeira, 462 coa Pobra, 955 con Boiro e 620 con Rianxo.

Tamén se observa un número moito máis elevado nos parados maiores de 25 anos en comparación aos que non superan esa idade. Así, en Ribeira confróntanse os 1.320 aos 76, na Pobra os 450 aos 12, en Boiro os 868 aos 87 e en Rianxo os 587 aos 33. O mesmo sucede en canto aos sexos, pois hai máis mulleres desempregadas ca homes. En Ribeira confróntanse as 888 aos 508, na Pobra as 272 aos 190, en Boiro as 527 aos 428 e en Rianxo as 347 aos 273.