Abre a tódolos Concellos a bolsa de contratación de auxiliares de Policía Local

A Xunta porá a disposición de tódolos Concellos galegos a bolsa de contratación de auxiliares de Policía Local da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) ante a epidemia de coronavirus. Ata o momento, só estaba a disposición daqueles Concellos que asinaran convenio coa AGASP para a centralización do proceso selectivo de policías locais e auxiliares.

Así, desde hoxe e durante un prazo de cinco días hábiles, poderán acceder á bolsa preferentemente os Concellos que teñen asinado convenio de colaboración, constituíndo un total de 74. En canto remate ese prazo de cinco días, a bolsa abrirase a tódolos Concellos galegos que así o requiran, teñan asinado convenio ou non, para facilitar a cobertura de prazas no caso de que fose necesario ante a actual situación de crise sanitaria e de Estado de alarma.

Ademais de ampliar a listaxe a tódolos Concellos, afirman que tamén se facilitarán os trámites. Deste xeito, para poder facer uso desta listaxe, os Concellos só terán que dirixir a súa petición directamente á AGASP no enderezo formacion.agasp@xunta.gal, indicando na súa solicitude que cumpre os requisitos esixidos para a contratación e comunicando tamén o número de prazas que solicita e o período da contratación. Cómpre lembrar que os Concellos deberán comunicar esta contratación -de facerse efectiva- ao centro de coordinación da Delegación ou Subdelegación de Goberno que corresponda.

A bolsa de auxiliares está composta agora mesmo por unhas 130 persoas. De ser necesario ampliar esta listaxe, a Xunta poderá incluír na mesma a todas aquelas persoas que, tendo superado o proceso selectivo para a categoría de policía local, non obtiveran praza no último proceso selectivo convocado.

Desde a Xunta manifestan que se están a tomar todas estas medidas co obxectivo de facilitar, dentro das súas competencias, a cobertura de prazas de auxiliares de Policía Local daqueles Concellos que poidan precisar cubrilas de forma urxente durante o Estado de alarma.

Así mesmo, o pasado 13 de marzo, e en cumprimento das recomendacións das autoridades sanitarias, a AGASP suspendeu a súa actividade lectiva. Por esta razón, adiantou a parte práctica co curso selectivo da 12ª promoción de policías locais que, polo tanto, foron enviados aos seus Concellos de destino para reforzar a atención durante o Estado de alarma. Son un total de 134 persoas que se distribuíron en 31 Concellos, chegando o pasado 16 de marzo e permanecendo nos mesmos ata o remate desta situación, cando se reanudará a actividade lectiva.