A Policía Nacional lembra a obrigatoriedade de permanecer na casa os próximos días festivos

A Policía Nacional lembra á cidadanía a obrigación de cumprir o establecido no Real Decreto 463/2020, modificado polo RD 465/2020, polo que se declara o Estado de alarma para a xestión da crise sanitaria.

Mañá, 19 de marzo, Día do Pai, é festivo en Galicia. Neste senso, o corpo policial recorda a responsabilidade que ten a cidadanía coa sociedade para formar parte nesta loita contra o COVID-19 e a obriga de permanecer nos seus domicilios.

Tamén sinalan que, de acordo coas medidas recollidas no Real Decreto, durante a vixencia do Estado de alarma as persoas unicamente poderán circular polas vías e espazos de uso público para a realización dunha serie de actividades moi concretas, “entre as que non se atopan os traslados a unha segunda residencia”, debendo permanecer na vivenda habitual. Así, as Forzas e Corpos de Seguridade velarán nas rúas para que este tipo de desprazamentos non se leven a cabo.