A ABE presenta medidas urxentes para garantir a actividade e axudar ao empresariado local

A Asociación Boirense de Empresarios (ABE) lanzou este mércores 18 de marzo un comunicado en relación á crise sanitaria, social e económica que estamos a vivir por mor da pandemia do COVID-19 e as medidas restritivas que acompañan a loita contra a mesma no ámbito estatal. O comunicado en cuestión, froito do traballo en común de urxencia realizado a través de videoconferencia pola xunta directiva da asociación, consiste nunha serie de medidas para garantir a actividade da ABE (ao tempo que se minimiza o labor presencial) e para mitigar as consecuencias do estado de alarma no empresariado e na cidadanía local.

En primeiro lugar, a ABE fai saber que mantén a súa actividade normal aínda que se suspenden os servizos de atención presencial na sede da entidade. As consultas poderán ser atendidas no teléfono 981 84 78 88 e a través das canles da ABE nas redes sociais Facebook, Instagram ou Web (https://abe.gal). “Ademais”, explícase no comunicado, “no caso das persoas asociadas, seguirán recibindo a información facilitada desde a asociación, e poderán seguir en contacto cos nosos técnicos, a través das canles habituais de comunicación co asociado, en especial o correo info@abe.gal”.

Por outra banda, a ABE lembra que se suspenden até novo aviso todas as campañas de dinamización comercial e actividades formativas e, tamén, que se poñen en marcha iniciativas para paliar os efectos do parón empresarial, como por exemplo aprazando o cobro da cota do segundo trimestre como mínimo até o mes de maio.

No comunicado tamén se fai saber a intención da ABE de crear, co apoio do Concello, unha mesa de traballo específica para “abordar medidas locais que mitiguen a grave crise á que nos enfrontamos”. Entre estas medidas atópanse as seguintes: exención de taxas municipais para os sectores máis prexudicados, ampliación do horario das terrazas, exención do IBI para determinadas actividades empresariais, exención do permiso de circulación para vehículos comerciais e vaos de empresas e reservas de crédito para adoptar medidas sociais e de promoción económica.

A maiores do devandito, a ABE recomenda aos asociados que estean a pagar un aluguer polos locais onde desenvolvan a súa actividade que, “ante esta situación de extrema gravidade que fai perigar a viabilidade de moitos negocios”, tenten negociar cos propietarios rebaixas do aluguer, “polo menos mentres dure esta situación excepcional”. En igual sentido, a asociación aconsella a renegociación de letras das compras, por exemplo no comercio comerciante polo miúdo que está pechado.