Os socialistas de Ribeira solicitan a actualización da Ordenanza de Limpeza

O grupo municipal do PSdeG-PSOE ribeirense levará ao pleno un rogo para que se proceda á actualización e modificación da Ordenanza de Limpeza, pois consideran que está obsoleta.

A formación expón que a da páxina web do Concello de Ribeira ten data do 25 de agosto de 1992, polo que, desde entón, “houbo diversos cambios na lexislación que afecta a dita ordenanza.” Así mesmo, precisan que esa normativa ten por obxecto establecer o réxime xurídico da ordenación e vixía da hixiene urbana no termo municipal ribeirense, comprendendo a tenencia de animais domésticos, a regadura de plantas, a limpeza de pertenzas, a publicidade estática e dinámica, ademais de todos aqueles aspectos que poidan enmarcarse dentro da referida categoría.