Os emigrantes retornados do Barbanza volven como cada mes ás rúas de Ribeira

Como veñen facendo mensualmente desde hai 6 anos, a Plataforma de Emigrantes Retornados do Barbanza congregouse esta mañá diante da delegación de Facenda de Ribeira, para despois manifestarse polas rúas da cidade ata a praza do Concello.

O voceiro da plataforma, Xosé Deira, insistiu na “discriminación grande” que sofren os emigrantes retornados en comparación ao resto de xubilados, pois non consideran xusto que se lles aplique maior gravame que se quedasen no estranxeiro e cando xa cumpriron coas súas obrigas tributarias.

Tamén sinalou que en novembro de 2018 mantiveran unha xuntanza co presidente da mesa de Facenda do Congreso, quen comunicou que sacar a figura do dobre pagador resultaba máis difícil ao estar contemplado para a xente que se atopa activa no eido laboral, podendo percibir dous salarios distintos, mais que estaba aberto a un tratamento especial para os emigrantes retornados, sendo pensións que veñen do estranxeiro.

Así mesmo, anunciou que este venres 28 abordarán a súa situación con Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso, quen estará no Centro Social de Boiro durante a tarde.

Na plataforma intégranse ao redor de 300 afectados de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo; aos que hai que sumar os compoñentes da existente na área Muros-Noia, composta por un mínimo de 150 persoas.