Stop Desahucios remite varios escritos respecto dunha resolución do Ministerio de Xustiza

A Plataforma Stop Desahucios Barbanza vén de presentar unha queixa ante a oficina do Valedor do Pobo, segundo afirman desde o colectivo, pola preocupación existente en relación á resolución do Ministerio de Xustiza para a suspensión do pago de honorarios aos avogados designados por quenda de oficio, pretendéndose desde a Axencia Tributaria reclamar as cotas dos últimos catro anos.

Desde a referida plataforma entenden que esta situación vulnera o desenvolvemento do artigo 119 da Constitución e na queixa presentada sinalan, entre outras cuestións, que “somos conscientes de que a maioría das familias humildes, con escasos recursos, que quixeron opoñerse a execucións hipotecarias das entidades financeiras, tiveron que solicitar o dereito á asistencia xurídica gratuíta, sen o cal non poderían reclamar e se lles crearía unha evidente indefensión, co perigo que suporía perder as súas vivendas habituais.” Neste senso, engaden que se verían “limitados” eses dereitos, apuntando que na propia resolución establécese que o Ministerio de Facenda “non atendería os custes da xustiza gratuíta prestados por requirimento xudicial e que as familias, loxicamente, non poderían afrontar os honorarios dos diferentes avogados e procuradores que, no seu día, foran designados de oficio.”

Así mesmo, remitíronse escritos ao Ministerio de Xustiza, ao Ministerio de Facenda e ao Consello Xeral do Poder Xudicial co obxectivo de que aclaren os detalles da citada resolución e se estarían dispostos á súa modificación.