Eliminado un vertido en Coroño en Boiro

Os vertidos foron identificados no marco dos traballos de inspección levados a cabo por parte do persoal do Plan de Control de Vertidos.
Tratábase dunha rede de pluviais na que, por medio da realización dun control analítico, se identificaron aportes contaminantes, derivados de conexións incorrectas de vivendas do lugar.
A Xunta comunicoulle ao Concello de Boiro a necesidade de acometer as actuacións necesarias para suprimir este punto de vertido. Neste sentido, a Administración local executou accións consistentes na corrección das acometidas incorrectas, derivando estas á rede de saneamento municipal que da servizo ao lugar.
Os técnicos de Augas de Galicia realizaron unha inspección ao lugar e constataron a través dun novo control analítico a total ausencia de contaminación, confirmándose deste xeito a efectividade das medidas correctoras adoitadas.

Rio Coroño